Monografia

Monografia anglojęzyczna „Information Systems In Management” jest wydawana od 2007 roku. Dotychczas ukazało się 18 tomów. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Zgodnie z obowiązującą punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację rozdziału w monografii anglojęzycznej autor otrzymuje 5 punków.

Wydane dotychczas tomy:
ISIM_I_2007.pdf
ISIM_II_2008.pdf
ISIM_III_2009.pdf
ISIM_IV_2009.pdf
ISIM_V_2009.pdf
ISIM_VI_2010.pdf
ISIM_VII_2010.pdf
ISIM_VIII_2011.pdf
ISIM_IX_2011.pdf
ISIM_X_2011.pdf
ISIM_XI_2011.pdf
ISIM_XII_2011.pdf
ISIM_XIII_2011.pdf
ISIM_XIV_2011.pdf
ISIM_XV_2011.pdf
ISIM_XVI_2012.pdf
ISIM_XVII_2012.pdf
ISIM_XVIII_2013.pdf
- new - ISIM_XIX_2021.pdf