Czasopismo Naukowe
"Information Systems in Management"


Czasopismo naukowe „Information Systems In Management” jest kwartalnikiem wydawanym w języu angielskim. Zostało ono sklasyfikowane na liście B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 5 miejscu wśród wszystkich wydawanych w Polsce czasopism o tematyce informatycznej, otrzymując ocenę 7 punktów.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z zakresu:
– informatyki gospodarczej, rozumianej jako obszary wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych w ekonomii, finansach i bankowości, logistyce, zarządzaniu przedsiębiorstwami, administracji publicznej;
– gospodarki elektronicznej, rozumianej jako elektroniczna wymiana danych, handel elektroniczny, wspomaganie procesów decyzyjnych i zarządzania, informatyczne wspomaganie matematyczno-statystycznych metod analizy danych;
– systemów informatycznych w zarządzaniu w różnych dziedzinach tematycznych.

Wydawca:
Katedra Informatyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komitet redakcyjny:
Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – Redaktor naczelny
Dr Piotr Łukasiewicz – Sekretarz naukowy / Redaktor prowadzący
Dr inż. Kris Gaj – Redaktor językowy
Dr hab. inż. Wiesław Szczesny – Redaktor statystyczny
Dr Piotr Łukasiewicz – Redaktor techniczny

Komitet naukowy:
Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski – SGGW w Warszawie – Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński – Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Witold Chmielarz – Uniwersytet Warszawski
Dr hab. inż. Leszek Chmielewski – SGGW w Warszawie
Dr hab. Maciej Janowicz – SGGW w Warszawie
Dr Waldemar Karwowski – SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński – Uniwersytet Łódzki
Dr inż. Jerzy Pejaś – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr hab. inż. Marian Rusek – SGGW w Warszawie
Dr hab. Ludwik Wicki – SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Wydane dotychczas numery:

ISIM_1_(1)_2012.pdf
ISIM_1_(2)_2012.pdf
ISIM_1_(3)_2012.pdf
ISIM_1_(4)_2012.pdf

ISIM_2_(1)_2013.pdf
ISIM_2_(2)_2013.pdf
ISIM_2_(3)_2013.pdf
ISIM_2_(4)_2013.pdf

ISIM_3_(1)_2014.pdf
ISIM_3_(2)_2014.pdf