Konferencja ISIM 2020

Zapraszamy do udziału w XV Konferencji Naukowej „Information Systems In Management”
w dniu 26 listopada 2020 roku.


Możliwość publikacji w monografii „Information Systems in Management”, Wydawnictwo SGGW (Lista MNiSW – 20 pkt), rok wydania 2021

Instytut informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka: analiza danych, e-biznes, e-learning, e-logistyka, gospodarka elektroniczna, informatyka gospodarcza, systemy informacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne, zastosowania informatyki w ekonomii, finansach, zarządzaniu.

Termin: 26 listopada 2020 roku (czwartek).

UWAGA! W związku z panującą pandemią Konferencja odbędzie się w formie telekonferencji z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Opłata: Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii „Information Systems In Management”, Wydawnictwo SGGW (Lista MNiSW – 20 pkt), rok wydania 2021.
Koszt druku artykułu w monografii wraz z egzemplarzem autorskim to 150zł.

Organizator: Instytut informatyki Technicznej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Kontakt: isim@sggw.edu.pl

Referaty mogą być wygłaszane w języku angielskim i polskim.

Program konferencji ISIM 2020

docPobierz zaproszenie

Dojazd


Oświadczenie o oryginalności

Wymogi edytorskie

Podstawowe zasady recenzowania