Komitet naukowy


Dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. SGGW - przewodniczący


Prof. dr hab. Witold Chmielarz – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Leszek Chmielewski, prof. SGGW

Prof. Dr hab. Ludosław Drelichowski – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w
Bydgoszczy

Dr hab. Maciej Janowicz, prof. SGGW

Dr inż. Waldemar Karwowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński – Uniwersytet Łódzki

Dr hab. inż. Jerzy Pejaś – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Wiesław Szczesny, prof. SGGW

Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny