Opłaty

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Nadesłane artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii „Information Systems In Management”, Wydawnictwo SGGW (Lista MNiSW – 20 pkt), rok wydania 2021. Koszt druku artykułu w monografii wraz z egzemplarzem autorskim to 150zł. Wpłaty proszę wnosić dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji.



.
Wpłat proszę dokonywać na konto:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
Bank PKO S.A. O/Warszawa
nr konta: 96-1240-6003-1111-0000-4944-6049
tytułem: 507-20-810200-S00182-99 ISIM, Imię i Nazwisko uczestnika