Opłaty

Opłata konferencyjna w wysokości 300 zł (200 zł dla doktorantów) obejmuje:
– obiad, kawa i ciastka w przerwach,
– materiały konferencyjne,
– publikację w monografii „Information Systems in Management”, Wydawnictwo SGGW (Lista MNiSW – 20 pkt), rok wydania 2022.
Wpłat proszę dokonywać na konto:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
Bank PKO S.A. O/Warszawa
nr konta: 96-1240-6003-1111-0000-4944-6049
tytułem: 507-20-810200-T00223-99 ISIM, Imię i Nazwisko uczestnika